هودهای ایمنی بیولوژیکی چگونه کار می‌کنند؟

هود ایمنی بیولوژیکی (بیوسیفتی کابینت) تجهیزی است که از کاربران آزمایشگاهی در برابر آئروسل ناشی از کار با میکروارگانیسم‌های خطرناک محافظ...

ادامه مطلب