تکنیک رنگ‌آمیزی گوموری اصلاح شده برای رشته‌های رتیکولر

تکنیک رنگ آمیزی گوموری اصلاح شده برای بررسی هیستولوژیکی رشته‌های رتیکولر به کار می‌رود. عملکرد اصلی رشته‌های رتیکولر حمایت از بافت بسیا...

ادامه مطلب