تجهیزات آزمایشگاهی

تست های تشخیصی مهم

1-تست کاتالاز :

به منظور جداسازی باکتری های تجزیه کننده H2O2.

محلول 3% H2O2 +یک لوپ از باکتری روی لام :

-خروج گاز←  کاتالاز +

-عدم خروج گاز ← کاتالاز –

 

2-تست اکسیداز :

به منظور جداسازی باکتری های اکسید کننده.

روی دیسک مخصوص با لوپ چوبی کلنی های کمی از باکتری میگذاریم:

-ارغوانی ←  اکسیداز +

-بدون تغییر رنگ ←  اکسیداز –

 

3-تست MR,VP

به منظور جداسازی انتروباکتریاسه ها.

محیط کشت MR,VP + باکتری در لوله آزمایش + معرف MR + انکوباسیون ۳۷ درجه ۲۴ ساعت:

هاله قرمز ← MR+

بدون هاله ← MR –

 

4- تست OF :

به منظور تشخیص باکتری های تخمیر کننده قند مانیتول

نوترینت براث + ۵/۰ درصد قند مانیتول + معرف یا اندیکاتور:

PH اسیدی:

تخمیر قند و تغییر رنگ ← OF +

بدون تغییر رنگ ← OF _

 

5- تست سیترات

به منظور جداسازی باکتری های استفاده کننده از چرخه گلی اکسیدات و سیترات به عنوان منبع کربن.

محیط کشت سیمون سیترات (سبز رنگ) + باکتری:

رنگ آبی ← سیترات +

رنگ سبز ← سیترات –

 

6- تست اوره آز:

Rapid: بیوپسی از معده برای تشخیص H.pylori.

معمولی و متعارف: در محیط کشت (پلیت) انجام میگیرد.

اوره آگار + باکتری

تولید CO2 و آمونیاک ← تغییر رنگ اندیکاتور ← اوره آز +

بدون تغییر رنگ ← اوره آز –

 

7- تست کوآگولاز

به منظور جداسازی باکتری های Coagulator یا لخته کننده سرم خون.

رقیق کردن سرم انسانی ۴ الی ۵ بار + انکوباسیون ۳۷ درجه + باکتری:

ایجاد لخته ← کوآگولاز +

بدون لخته ← کوآگولاز –

 

8- تست حلالیت در صفرا

به منظور جداسازی باکتری هایی که در صفرا حل می شوند

باکتری + محیط کشت نوترینت براث (زرد)PH=7/2 + 15 تا ۳۰ دقیقه انکوباسیون + یک قطره فنل رد + چند قطره SDS 10% :

شفاف شد ← +

شفاف نشد ← –

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *